طول عمر کامپوزیت ونیرها چقدر است ؟

کامپوزیت ونیر

طول عمر کامپوزیت ونیرها چقدر است ؟

طول عمر کامپوزیت ونیر

طول عمر کامپوزیت ونیر: به طور کلی باید گفت طول عمر تمامی درمان های دندانپزشکی به چندین عامل بستگی دارد :

۱- کیفیت مواد استفاده شده و همچنین مهارت و تجربه دندانپزشک

۲- رعایت نکات بهداشتی در جهت نگهداری و مراقبت از دندان توسط بیمار

ازعواملی که باعث زود از بین رفتن کامپوزیت ونیرها میشود میتوان به شکستن تنقلات سفت وهمچنین غذاهای خشک و سفت مانند: ته دیگ اشاره کرد ، از این رو بهترین زمان ماندگاری برای کامپوزیت ونیرها معمولا” بین هفت تا ده سال میباشد که این زمان بندی در این باره نسبی است . در صورتیکه شدت پوسیدگی های بوجود آمده در دندان های فرد زیاد باشد و از طرفی فرد بهداشت دهان و دندان مناسب را رعایت نکرده باشد، میتوان گفت درعرض چند سال یا گاها” در مدت زمان کوتاهی کاملا” درمان زیبایی انجام شده اش با مشکل مواجه خواهد شد، لذا در صورتی که فرد تمامی نکات بهداشت دهان و دندان را بخوبی رعایت کرده باشد و همچنین از کیفیت درمان خوبی برخوردار باشد میتوان به این نکته اشاره کرد که زمان طول عمر کامپوزیت ونیرها میتواند حتی دائمی و مادام العمر باشد .

نکته قابل توجه در این زمینه این است که تمامی درمان های دندانپزشکی چه ترمیم یک دندان چه گذاشتن روکش و یا کامپوزیت ونیر بهتر است هر ده سال یکبار تعویض گردد.

 

نظر بدهید